Pomáhám firmám
Uspět
v řízení propagace na základě dat a automatizaci marketingu.
Kontaktujte mě a začněte ještě
Konference, školení, novinky

Seminář Personal Branding na VŠE – 27.8.2014

Děkuji, že jste si našli čas a navštívili můj seminář o osobním brandingu, který se konal v rámci setkání řečnického klubu Professional Toastmasters.

Podklady naleznete zde:

V případě jakýchkoliv dotazů mě určitě kontaktujte. Rovněž se se mnou můžete spojit na některé sociální síti.

Číst více
SEO

První místo na Google je moje

První místo organické a jedno placené na Seznamu jsou moje! Už jenom v Google předběhnout jistého akademického sochaře – to bude větší challenge :))

Číst více
Konference, školení, novinky

MS-DOS a příkazový řádek ve Windows | DOSMS.CZ

MS-DOS a příkazový řádek ve Windows | DOSMS.CZ

Číst více
Marketing Management

Je MS-DOS mrtvý? Jak může i dnes znalost příkazového řádku vyřešit neřešitelné

Má dnes cenu učit se dosovské příkazy? Pokud jste běžný uživatel, tak nikoliv. Pokud se ale výpočetní technikou živíte a nemusí to být přímo programování aplikací, stačí tvorba webových stránek nebo online, základy příkazového řádku byste měli ovládat. Nedávno se mi podařilo díky znalosti příkazového řádku vyřešit jinak velmi nákladný zásah do kódu programu.

Řešení změny souboru v konkrétní čas s pomocí dávky příkazového řádku a příkazu xcopy

image

Cílem bylo propojit dva systémy. Ale bylo nutné, aby se každý den propojovaly jiné části systému. Mezi systémy stál konektor, který čerpal zdrojová data z XML souboru. Samozřejmě bylo možné změnit konektor, aby se v různé dny připojoval k jinému XML nebo jej sám editoval – vcelku nákladné u již vytvořené aplikace.

Vytvořil jsem tedy několik variant XML souboru a dávku, která obsahovala jednoduchý příkaz xcopy, která přepisovala klíčový XML soubor spojený s konektorem. Spuštění dávky bylo naplánované Plánovačem úloh ve Windows na konkrétní dny.

A jako třešinka na dortu se vše exportuje pomocí příkazu echo a sekvence >> do logového souboru.

Jednoduché řešení, které vzalo 2 hodiny včetně logiky a dokumentace řešení. Zároveň je jednoduché reagovat na změny v XML a konektoru pouhou editací .bat dávky.

DOSMS.CZ

Toto je jeden z mých prvních projektů. Ucelený návod na ovládání systému MS-DOS a příkazového řádku. Pokud se chcete naučit více, určitě si jej projeďte. Nově na WordPressu.

Číst více
SEO

Content Marketing vs. Blogging vs. SEO vs. Copywriting

V poslední době si všímám zaměňování a nejasností v pojmech content marketing, blogging, SEO a copywriting. Pravda, pojmy si jsou často velmi blízké, ale rozhodně nejsou totožné. Začneme s pojmem Content Marketing.

Tento příspěvěk nebyl delší dobu aktualizován. Jelikož technologie se mění velmi rychle a i já získávám nové znalosti, nemusí být fakta v tomto článku platná a reprezentovat moje současné know-how. Děkuji za pochopení

Content Marketing

Přeložme nyní tento pojem jako obsahový marketing nebo marketing zaměřený na obsah. Za content marketing lze označit účelné a plánované sdílení, publikování nebo komentování obsahu. Vytučněný účel a plán je klíčový. Pokud čas od času nasdílíte obrázek na Facebooku a nebo hodíte článek na blog, nejedná se o content marketing. Aby se jednalo o content marketing, je nutné vydefinovat si účel a vytvořit content plán. Účel může být více prodejů, u neziskovky získání více následovníků – to je většinou snadné. Plán by měl hlavně odpovídat na otázky:

 • co se bude sdílet/publikovat,
 • kdy se to bude publikovat,
 • kdo to bude publikovat,
 • jakým způsobem,
 • v nejlepším případě i doporučené postupy a krizový plán.

Na téma content plán připravuji speciální článek.

Blogging

image

Za blogging lze označit tvorbu a správu blogu. Blogging může být podmnožinou content marketingu, pokud je tvorba článků/sdílení médií plánováno a je zde nějaký účel. Účelem blogu je často osobní branding zaměstnanců/majitelů/freelancera. Plánování v případě blogu nemusí být do dne a minuty, ale rozhodně by nemělo nastat, že budou mezery měsíc mezi články.

Copywriting

Běžně se tento výraz překládá jako tvůrčí psaní (vy něco vymyslíte, copywriter to hezky napíše). Je to vcelku rozšířený omyl. Využití je mnohem širší. Do copywritingu lze zařadit i prvotní rozvržení textu na stránce. Např. u e-shopu, když přemýšlíte, kam dát krátký popis produktu a jak koncipovat delší popis nebo u stránky s půjčkami, kde copywriter určí, jak hezky zamaskovat RPSN. Ačkoliv hranice mezi UX analýzou a copywritingem je velmi úzká. V každém případě, copywriter v content marketingové strategii zastupuje část “jakým způsobem”. Prvotní invence “co” by měla přijít od zadavatele.

SEO

v současné době se rozšiřuje názor, že “Obsah je král” a pokud budete zveřejňovat kvalitní obsah, nemusíte již řešit žádné SEO. Kuriózně, toto není názor několika pomatenců, největším zastáncem tohoto názoru je právě Google. ALE… jak může Google zjistit, že máte kvalitní obsah, když se nevyzná ve struktuře Vašich stránek, titulky jsou nesmyslné, na stránce neexistuje logická struktura nadpisů, o Vašich stránkách nikdo na internetu nepíše (další pojem linkbuilding)? I když byste napsali, kde je Svatý Grál a dali to do souvislosti s vraždou Kennedyho, Google to prostě na první stránce nezobrazí.

SEO, jako technika optimalizace webových stránek pro vyhledávače se dle mého názoru skládá ze třech částí:

 1. Technické SEO (XML sitemapy, správné titulky, nadpisy, struktura stránky)
 2. Content Marketing (zveřejňování kvalitního obsahu dle obsahové strategie, včetně sociálních sítí)
 3. Linkbuilding
 4. (Uživatelská přívětivost webu)

Byly doby, kdy by do pojmu SEO patřil pouze bod č. 1 – někteří si to tak i vykládají. Rozšíření o další body ale dává perfektní smysl, když se podíváme na problém v širší souvislosti. Pouze technické SEO nedává smysl, když není kvalitní obsah, který by mohlo uvozovat (bod 2), a pokud je obsah kvalitní, budou jej uživatelé sdílet a citovat a i autor webu jej můžeme ke sdílení navrhnout (bod 3). Ale nemůžeme počítat s tím, že uživatelé koupí nebo budou sdílet obsah, pokud bude web uživatelsky nepřívětivý. Do uživatelské přívětivosti můžeme zahrnout i líbivé texty a jejich rozvržení (UX a copywriting). A jsme v kruhu, kdy i pocit uživatele z webu je součástí SEO.

Online svět se vyvíjí tak rychle, že tato vysvětlení pojmů nebudou za 2 roky platná, stejně jako by před dvěma lety tato vysvětlení byla sci-fi. Jako důsledek vznikají další pojmy (téměř buzzwordy), které se snaží zastřešit ty existující, např. inboud marketing nebo omnichannel marketing, ale o tom příště. A jako vždy, kdybyste měli jakoukoliv otázku, kontaktujte mě nebo se se mnou spojte na některé sociální síti. Přeji hezký den.

Číst více
Názory

Účetnictví nehmotného majetku dle ČÚS a IFRS

Ti kdo mě znají, ví, že miluji svoji práci v online marketingu a zároveň že jsem nic z IT nikdy nestudoval. Kuriózně jsem absolventem obchodní akademie a následně oboru Účetnictví a finanční řízení podniku na VŠE. První rozhodnutí připisuji místu bydliště, druhé opožděné pubertě, ale v průběhu obou studií jsem svůj volný čas trávil programováním a následně online marketingem.

Abych si ale studium udělal více přívětivé, zaměřoval jsem se na účetnictví nehmotného majetku, zejména se zaměřením na výzkum a vývoj, ocenitelná práva a software. Musím již na tomto místě podoktnout, že problematika je v odborné literatuře velmi chudě zpracována, o internetu ani nemluvě. Takže jsem si občas „švihnul“ i výzkum.

Účetnictví výzkumu a vývoje a ocenitelných práv v českých účetních předpisech

Moje bakalářská práce, která se do hloubky zabývá účtováním těchto kategorií aktiv v ČÚS a srovnává české předpisy s IFRS. Jelikož české předpisy nehmotná aktiva popisují v úhrnu na necelých třech stránkách, vycházel jsem při psaní práce hlavně z názorů odborníků, které jsem kvůli práci kontaktoval. Stáhnout práci

Z práce dále vychází prezentace Book value is (not) equal to market cap, která byla prezentována v roce 2013 při příležitosti setkání organizace Bohemian Toastmasters.

Podpora výzkumu a vývoje v ČR

Tato práce volně navazuje na bakalářskou práci a rozšiřuje ji o možnosti dotací a získávání podpory v ČR. Stáhnout práci

Nehmotná aktiva v konsolidované účetní závěrce

Tato práce srovnává pozici nehmotných aktiv v konsolidované účetní závěrce z pohledu českých účetních standardů a IFRS. Zabývá se důsledky české legislativy nehmotného majetku na goodwill a celkově na konsolidovanou účetní závěrku při akvizici.

Zkoumá zejména problematická ustanovení českých předpisů ohledně identifikace a uznávání nehmotných aktiv. Stáhnout práci

Další práce a diplomová práce

Dále jsem z nehmotných aktiv čerpal při práci zabývající se Fúzí splynutím nebo Odloženou daní při akvizici. Toto byly týmové práce a upřímně jsem jim moc nedal, takže jsem je zde nezveřejňoval (a opravdu je dobrý pocit napsat Blažek (2013) píše :-)).

Na tomto místě brzy přibude i moje diplomka, která se zabývá účtováním software ve velkých softwarových firmách, jako např. Google, Facebook, AVG nebo EA Sport

Doporučení pro studenty, kteří čerpají z těchto zdrojů

Za prvé vám doporučuji nic nekopírovat. Všechny práce jsou v Ephoru. Doporučuji parafrázovat nebo citovat.

Za druhé bych vám doporučil to samé, co jsem udělal já a to specializovat se na úzký obor v rámci studia, jako např. já na nehmotná aktiva v účetnictví. Jelikož následně o tom můžete psát různé práce, a protože je to úzký obor, nikdo vám nebude klást moc otázek a i kdyby, tak budete znát odpověď.

A za třetí, jelikož tyto zdroje neaktualizuji, bych vám doporučil vše porovnat s platnou legislativou. V oboru nehmotných aktiv se, pokud vím, žádné novely v horizontu 2 – 3 let nechystají, ale kdo ví.

Číst více
Konference, školení, novinky

Je to doma!! Google Analytics Individual Qualification

Je to doma!! Google Analytics Individual Qualification

Číst více
Názory

Pozor na podvodné maily – dají se vytvořit za pár minut

Tento e-mail jsem sám sobě poslal během 3 minut.

Vzor podvodného e-mailu

E-mail se jeví jako odeslaný z adresy exekuce@banka.cz. Toho lze velmi snadno dosáhnout pomocí podstrčení příjemce odesílacímu serveru (jednu dobu existovala i řada kanadských žertíků na toto téma). Také se takto dají snadno vylákat i hesla. 

Trošku ironicky musím říci, že většina podvodných e-mailů není dotažená. Jak jsem poslal tuto nevzhlednou zprávu, stejně snadno bych mohl poslat e-mail s kompletní grafikou zmiňované banky (stačí zkopírovat kód – o další 3 minuty delší práce i s úpravami). Překvapuje mě, že to většina podvodníků neudělá, když by tím dramaticky zvýšili konverze…

Podobné zprávy, ani hodně dokonalé, doporučuji vůbec neotevírat. Banka ani žádná služba vás nebude žádat o úhradu pohledávky e-mailem. A pokud se tak již náhodou stane, pravděpodobně si budete svého dluhu vědomi a příloha bude v PDF nebo docx, nikoliv v archivu, jak je v podobných zprávách zvykem.

Tip: Podvodný e-mail lze i snadno odhalit. Stačí si zobrazit hlavičku zprávy. Jak pracovat s hlavičkou zprávy výborně demonstruje tento článek

Přeji spoustu legrace nad pokusy podvodníků 🙂

Číst více
E-mail marketing

Legislativní aspekty e-mail marketingu

Chcete posílat obchodní sdělení v souladu se zákonem? Pak si pročtěte tyto nejčastější otázky, které se vztahují k e-mailovému marketingu.

Jaká legislativa se zabývá e-mailingem?

E-mailingem se zabývá zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, který není nic jiného než téměř doslovným překladem článku 13, směrnice Evropské unie 2002/58/EC, o zacházení s osobními daty a ochrany soukromí při elektronické komunikaci. Dále je nutné respektovat US CAN Spam Act, pokud využíváte americkou službu pro zasílání obchodních sdělení.

V České republice je kontrolním orgánem Úřad na ochranu osobních údajů. Tento úřad vydává pravidelné interpretace k zákonům ČR i Evropské unie. Pro e-mailing je relevantní tato interpretace. Na stránce úřadu lze také nahlásit nevyžádané obchodní sdělení. Z mého osobního hlediska ale doporučuji toto nedělat a prostě se odhlásit. Proč dělat někomu problémy. Už tím, že posílá spam je to dost velký zoufalec a nemá cenu mu ještě více ubližovat.

Co je ale často opomíjené, zákonu na ochranu osobních údajů je nutné nahlásit jakékoliv zpracování osobních údajů, včetně údržby e-mailové databáze. Nahlásit zpracování osobních údajů.

Jak je e-mailing upravený zákonem?

Předně bych doporučil výše zmiňovanou legislativu přečíst. Oba předpisy jsou na půl A4. Dá se to shrnout do následujících bodů:

 • všichni odběratelé obchodních sdělení museli poskytnout informovaný souhlas o zasílání obchodních sdělení,
 • v každém e-mailu musí mít každý odběratel možnost se odhlásit z odběru, a to jednoduchou metodou nevyžadující přihlášení,
 • odesílatel nesmí skrývat svoji identitu,
 • zpráva musí být označena jako obchodní sdělení,
 • dále je slušnost (ne povinnost) přidat informaci, jak se odběratel dostal na seznam.

Mohu si koupit databázi kontaktů?

E-mail Marketing

Ano, databázi kontaktů si můžete koupit a prohlížet si ji do aleluja. Opravdovou otázkou je, zda můžete na tuto databázi odeslat obchodní sdělení. Společnosti, které sestavují tyto databáze, vám většinou poskytnou i papír, kde se zavazují, že všechny kontakty poskytly souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Problém je se spojením „informovaný souhlas“. Skutečně věříte, že všichni z tohoto seznamu souhlasili se zasíláním obchodních sdělení přímo od Vaší společnosti?

Odesílání na databáze kontaktů nedoporučuji i z toho hlediska, že databáze již byla prodána cca 1000x. Tyto kontakty jsou již dávno vytěžené.

Jak vám ale může pomoci koupená databáze kontaktů, je při získávání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Všem těmto lidem můžete odeslat žádost o souhlas se zasíláním obchodních sdělení (konverze jsou dramaticky malé, do 1 %) a také můžete všechny kontakty z databáze jednotlivě oslovovat a např. při telefonickém hovoru se dotázat, zda jim smíte čas od času zaslat aktuální nabídku služeb. Konverze jsou kolem 80 %, lidé v telefonu neumí odmítat.

Jaký je možný postih za odeslání nevyžádaných obchodních sdělení?

Pro fyzické osoby 100 000 Kč, pro právnické osoby 10 milionů.

Jak má vypadat žádost o souhlas se zasíláním obchodních sdělení?

Nesmí obsahovat žádnou propagaci ani grafiku, která by propagovala brand společnosti. Takže nepřichází v úvahu sdělení ve stylu: „Souhlasem získáte pravidelné informace o výrobce xyz s nejdelší tradicí na českém a slovenském trhu“ apod. Také nepřichází v úvahu jakékoliv opt-out žádost: „Pokud nesouhlasíte se zasíláním, napište nám, jinak vám sdělení budeme nadále posílat.“ Ačkoliv zrovna toto trošku nabourává nový občanský zákoník, který tento princip umožňuje, ale pravděpodobně se jedná o nedostatek ne o úmysl. Stejně tak je možné dle NOZ napsat: „Pokud chcete produkt zaslat na dobírku, tak neodpovídejte.“ Toto je také důvod, proč mají nyní korporáty disclaimery na tři odstavce. Ale soudy daly jasně najevo, že budou tyto případy posuzovat individuálně, zda skutečně došlo k souhlasu. Musím říci, že se těším na první rozsudek tohoto typu.

Upozornění!

Jenom připomínám, že opravdu nejsem právník a právnickému jazyku nerozumím. Toto shrnutí jsem napsal na základě svých zkušeností a několika diskusí s právníky. Tímto se tedy zříkám veškeré zodpovědnosti za aplikaci rad v tomto článku.

Číst více
Marketing Management

Online Marketing for Toastmasters Clubs

If you are a VPPR (Vice President for Public Relation) in Toastmasters, this presentation can help you with your not easy task. The presentation is focused on three online marketing methods that are often omitted in club marketing:

 • web analytics (not a channel, but a method how to find out whether your campaigns actually work)
 • e-mail marketing
 • content marketing
 • social media marketing
 • ALL these channels are available for free!

The presentation was presented in Toastmasters Leadership Institute in Brno, Czech Republic on 24/06/2014.

PR Resources

Second part of the training was dedicated to a short presentation on the roles. I was supposed to briefly introduce the overall workload of VPPR:

Načítání…

In case of any questions or ideas, don’t hesitate to contact me.

Číst více
1 15 16 17 18 19 20