Kategorie:WordPress

WordPress

WP REST API – Praktický průvodce od úplných začátků

V poslední době se o WordPress REST API často píše. Dlouho
očekávanou událostí bylo přidání API přímo do jádra WordPressu 4.4. Tento
článek má za cíl přiblížit, co je WordPress API, jak je možné jej použít a následně
demonstrovat využití API v jazyce PHP a jQuery.

image


Co je WP REST API?

V překladu se jedná o WP (WordPress) REST (Representational
State Transfer) API (Application Programming Interface). Můžeme tedy
říci, že je to rozhraní pro programatické ovládání, úpravu a získávání dat z WordPressu
dle předem definované architektury. REST API není výhrada WordPressu, jedná se
v podstatě o standard. Více v článku REST:
architektura pro webové API
. Takže abych to řekl naprosto lidsky: dostanete
se k WordPressu zadem a můžete snadno pracovat s daty odkudkoliv a
tahat je kamkoliv.

Zadejte si do prohlížeče toto URL: http://www.allten.cz/wp-json/wp/v2/posts/1019.
Toto je JSON výstup získaný pomocí metody pro přístup k datům GET ze
stránky Allten.cz. Konkrétní se jedná o tento příspěvek: http://allten.cz/darujte-efektivitu-jako-vanocni-darek/,
jehož ID je 1019.

JSON (JavaScript Object Notation) je způsob zápisu dat
nezávislý na počítačové platformě, určený pro přenos dat. Jak vidíte na
odkazu http://www.allten.cz/wp-json/wp/v2/posts/1019,
je to příspěvek zobrazený jako objekt a vše je přesně strukturované. Pole mají
jasně definované názvy id, title, link atd.  

image


Toto je ukázka využití metody GET. Pro její využití stačí
zadat adresu do prohlížeče. GET není jediná metoda. REST podporuje další metody
POST (vytvořit), PUT (aktualizovat), DELETE (odstranit). Tento článek se bude
zabývat zejména metodou GET, jelikož je pro demonstraci nejpraktičtější a
nevyžaduje žádnou autentifikaci.

Pomocí těchto metod je možné pracovat defacto s celým WordPressem,
např. s příspěvky (včetně custom post types), stránkami, komentáři, taxonomiemi,
uživateli…

K čemu je možné WP REST API využít?

Možností je nespočet, já jsem již využil, nebo plánuji
využít následující:

 • Mám web, který není na WordPressu a chci na něm zobrazovat
  nejnovější příspěvky na WordPress blogu.
 • Mám pět micrositů a potřebuji, aby se část obsahu
  aktualizovala vždy dle hlavního webu.
 • Chci udělat předchozí, ale nechci pouze, aby se
  obsah/příspěvky zobrazovaly, ale aby se přímo nahrály, pokud je na druhé straně
  také WordPress.
 • Chci na klientském portálu zobrazovat novinky z dané služby.
 • Nedávno jsem viděl demonstraci mobilní aplikace, která byla
  spravována přes WordPress.

Potenciál WP API může jít ještě dále. Např. pomocí PPC se
v konkrétní den nejlépe prodávají Saně XYZ. Z analytického systému
zjistíme tato data, a jelikož e-shop funguje na WooCommerce, pomocí WP REST API
upravíme, aby se tyto saně zobrazovaly jako doporučovaný produkt a ještě k tomu
aby se o 10 % zlevnily.

Praktické aplikace WP REST API – krok za krokem

Předně je nutné aby WordPress z kterého data získáváme,
byl ve verzi 4.4 a měl nainstalovaný plugin pro WP REST API v2 (aktuální
verze k 25.12.2015).

Seznam všech možných
zdrojů a metod naleznete na v2.wp-api.org.
Toto je naprosto nezbytný zdroj, kde např. zjistíte, že pro vypsání obsahu
příspěvku musíte použít metodu GET a adresu http://www.example.com/wp-json/wp/v2/posts/[id].

Vypsání obsahu článku pomocí WP API

Cílem je zobrazit na wp-api-demo.marketingmakers.net nadpis
a obsah článku z Allten.cz. První příklad ukazuje zobrazení tohoto článku
pomocí PHP. Příklad je kompletně komentovaný:

<!doctype html>
<html>
<head>
 <meta charset="utf-8" />
 <title>WP API - PHP - výpis obsahu příspěvku</title>
</head>
<body>
<?php
// nastavení připojení k webové stránce - stáhnuto někde na netu
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1,
  CURLOPT_URL => 'http://www.allten.cz/wp-json/wp/v2/posts/1019',
  CURLOPT_USERAGENT => 'Codular Sample cURL Request'
));
// odeslání příkazu a uložení odpovědi do proměnné
$resp = curl_exec($curl);
// uzavření requestu
curl_close($curl);
// odpověď je přijata jako JSON, ten je třeba dekódovat
$json_data = json_decode($resp, true);
// první si uložím nadpis článku - jelikož cesta je content.rendered
// získám nejdříve první pole a následně proměnnou.
$json_data_help = $json_data["content"];
$obsah = $json_data_help["rendered"];
// a nyní stejným postupem získám obsah článku
$json_data_help_two = $json_data["title"];
$nadpis = $json_data_help_two["rendered"];
// Teď už jenom vše vypsat
?>

<h1><?php echo $nadpis; ?></h1>
<div><?php echo $obsah; ?></div>

</body>
</html>

Vyzkoušejte na: http://wp-api-demo.marketingmakers.net/obsah_prispevku_php.php

Stejného výsledku je možné dosáhnout i pomocí dalších
jazyků, zejména jsem vygooglil příklady s ASP, Ajax. Jelikož je mi velmi
sympatický jQuery a zároveň se vykonává až na straně klienta, přikládám ukázku:

<!doctype html>
<html>
<head>
 <meta charset="utf-8" />
 <title>WP API - jQuery - výpis obsahu příspěvku</title>
 <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script> 
 <!-- Jelikož je využito jQuery, je nutné vložit knihovnu -->
</head>
<body>

<script>
// definuji proměnné, které budu dále využívat
var nadpis;
var obsah;
// uložím do proměnných data z JSON
$.getJSON("http://www.allten.cz/wp-json/wp/v2/posts/1019", function(json){
      myjson = json;
		  nadpis = myjson.title.rendered;
		  obsah = myjson.content.rendered;		  
   })
 .done(function() {
  // vypíšu data do vhodných elementů na základě ID
  $("#nadpis").append(nadpis);
  $("#obsah").append(obsah);
 });
</script>
<!-- Zde mám připraven prázdný nadpis a prázdný div, kam vložím data -->
<h1 id="nadpis"></h1>
<div id="obsah"></div>

</body>
</html>

Vyzkoušejte na: http://wp-api-demo.marketingmakers.net/obsah_prispevku_jquery.html

Vypsání seznamu příspěvků pomocí WP API

V příkladu jsou vypsány pouze titulky příspěvků. Pokud
máte základy HTML/PHP/JS, dokážete si snadno do příkladu dosadit i odkaz. Mírné
komplikace jsou s náhledovými obrázky (řešení zde
– přidání adresy náhledového obrázku do JSON výstupu) a s custom post
types (řešení
zde
– přidání CPT do API).

Pokud programování není vaším šálkem kávy, vznikají již
pluginy pro práci s API. Velmi nadějný se zdá REST API Post Embeds.

Vypsání seznamu příspěvků pomocí PHP:

<!doctype html>
<html>
<head>
 <meta charset="utf-8" />
 <title>WP API - PHP - výpis seznamu příspěvků</title>
</head>
<body>
<?php
// nastavení připojení k webové stránce - stáhnuto někde na netu
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1,
  CURLOPT_URL => 'http://www.allten.cz/wp-json/wp/v2/posts/?filter[posts_per_page]=25',
  CURLOPT_USERAGENT => 'Codular Sample cURL Request'
));
// odeslání příkazu a uložení odpovědi do proměnné
$resp = curl_exec($curl);
// uzavření requestu
curl_close($curl);
// odpověď je přijata jako JSON, ten je třeba dekódovat
$json_data = json_decode($resp, true);

?>
<ul>
 <?php
 // for cyklus, který získává titulky. Jedná se o vnořené pole
  for ($i = 0; $i < count($json_data); ++$i) {
    $help = $json_data[$i];
		$help_two = $help["title"];
		echo "<li>". $help_two["rendered"] ."</li>";
  }
	?>
</ul>

</body>
</html>

Vyzkoušejte na: http://wp-api-demo.marketingmakers.net/seznam_prispevku_php.php

Vypsání příspěvků pomocí jQuery:

<!doctype html>
<html>
<head>
 <meta charset="utf-8" />
 <title>WP API - jQuery - výpis seznamu příspěvků</title>
 <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script> 
 <!-- Jelikož je využito jQuery, je nutné vložit knihovnu -->
</head>
<body>

<script>
// definuji proměnné, které budu dále využívat
var prispevky;
$.getJSON("http://www.allten.cz/wp-json/wp/v2/posts/?filter[posts_per_page]=25", function(json){
      prispevky = json;  
   })
 .done(function() {
  for ( var i = 0, l = prispevky.length; i < l; i++ ) {
  $("#vypis").append("<li>" + prispevky[i].title.rendered + "</li>");
	// typický for cyklus, který zajistí výpis příspěvků a připojení 
	// každého dalšího článku do seznamu odrážek.
}
 }); 
</script>
<!-- Zde mám připraven prázdný odrážkový seznam -->
<ul id="vypis">
</ul>

</body>
</html>

Vyzkoušejte na: http://wp-api-demo.marketingmakers.net/seznam_prispevku_jquery.html

Postman – nezbytný nástroj pro REST API

Výborným nástrojem pro práci s REST API, nejen na
WordPressu, je rozšíření
pro Chrome – Postman
. Naprosto intuitivně, v přehledném uživatelském
prostředí si můžete všechny příkazy vyzkoušet dříve, než je budete programovat.

image


A teď hurá na WordPress REST API. Před tím pár vět…

Jak vidíte, REST API se zdá být velmi nadějným „nástrojem“,
který posune WordPress opět mnohem dále. 

Nedávno se mi klient ptal, jestli je
to bezpečné
. No… je to asi tak bezpečné, jako každý jiný WordPress plugin, takže
bych se využití API nebál. Aktuální verze API je 2.0 (25.12.2015). Tento článek
nemusí pro novější verze fungovat, principy by měly zůstat stejné.

Dále bych chtěl upozornit na rizika využití jQuery/Ajax. Jedná se
o jazyk, který je závislý na povoleném Javascriptu, klientském prostředí a tento
obsah nebude vhodně hodnocen vyhledávači. Pro účel práce s API je PHP/ASP
rozhodně lepším řeším. Na druhou stranu, jQuery je velmi jednoduché a pokud vám
jde o rychlé řešení bez ohledu na vyhledávače, může být užitečné.

Zároveň vás prosím, napište své dotazy, nápady a use cases
do komentářů
. Moje druhá prosba jde za zkušenými programátory – napište, jak
byste kód zjednodušili a vylepšili.

Těším se na Vaše reakce a nápady!  

Číst více
WordPress

Prezentace a videa z poslední WordPress konference – E-mailing a SEO

Na poslední WordPress konferenci jsem přednášel základy SEO  a e-mail marketing. Zde přináším prezentace a videa. Doporučuji rovněž přednášky dalších vystupujících (kanál NasWP.cz na YouTube).

Pro zkušené specialisty opakuji, že prezentace jsou určené začátečníkům. Budu tedy rád za diskusi pod článkem, která bude toto brát na zřetel. Jakékoliv dotazy, nápady prosím rovněž do komentářů nebo na mail.

Číst více
WordPress

Report ze 7. WordPress konference z Hluboké nad Vltavou v kostce

V sobotu 3. října jsem vyrazil do svých oblíbených jižních Čech na 7. WP konferenci. A bylo to opět super, poklona organizátorům a přednášejícím. A jelikož jsou již k dispozici videa, bude můj report opravdu v kostce. Tři až čtyři body ke každé přednášce, co jsem si odnesl.

image

Wedos – WordPress na VPS SSD

 • Z mého pohledu – cca 40 minut magie na Linuxu.
 • Bezpečnostní doporučení: do hesla dejte speciální znak a nepřihlašujte se jako root.
 • Pro ty, kteří nemají šajna jak nastavit VPS, vznikne „prasárna“ – něco jako VPN – už aby to bylo.

Adam Ježek – Jak optimalizovat pro návštěvníky webů stojících na WordPressu

 • Trošku SEO a UX neuškodí.
 • Zopakujme si délku popisků. Aktuální doporučení 55 znaků (ale bacha na šířku znaků, jelikož Google hodnotí na základě pixelů).
 • Když chcete dělat web pro Čechy, ať je česky a ne anglicky. Používejte správně hreflang tagy.

Milan Pichlík – Automatizované produktové katalogy na WordPressu

 • Změna vnímání – jedná se v podstatě o microsite eshopu.
 • Sežeňte si kvalitní feed, pro začátek využijte WP All Import za 99 USD a vytvořte si affialite eshop. Šablona musí podporovat WooCommerce a schema.org
 • Super trh je ČR, jelikož má Seznam.
 • Zaměřte affiliate eshop na longtaily.

Borek Bernard – krátký update o VersionPress v.2

 • Perfektní a inspirativní příběh od začátku VP do dneška. Borek popsal i začátky, jak získávali prostředky a jak jim pomohlo, když o nich napsal WP Tavern nebo Hacker news.
 • VersionPress se stále vylepšuje, ale limitace jsou pořád značné.
 • Ale už teď je možné jej efektivně využívat a vracet změny pomocí „Zpět jako ve Wordu“

Jan Čejka – Automatizace prodeje ve WordPressu

 • Vyvinul plugin pro fakturaci nad GoPay a automatizaci procesu prodeje.
 • Lze využít s homogením produktem – např. eshop, videa apod. poté je web naprosto automatizovaný.
 • Cena je nyní tak nízká, že konkurence v publiku doporučila zdražení (které podle Honzy přijde).

Vláďa Musílek – WP REST API

 • WordPress se mění. Nyní je možné WP používat jako backend jakéhokoliv systému a pomocí API z něj načítat pouze vybrané informace.
 • REST API je nyní dostupné pouze jako plugin, snad se brzy integruje do samotného jádra WordPressu.
 • Se zabezpečením je to trošku sporné, ale pro určité operace je nutné se už teď přihlásit.

2046 – Jak odolat masivní návštěvnosti

 • Za mě trošku paskvil, který je ale nutné aplikovat, když opravdu hrozí masivní návštěvnost. Aneb pojďme vyvinout web na WP, vložíme ho na live.neco.cz a následně na neco.cz vložíme čistou html verzi. Nedochází k připojení k databázi, bezpečnostně dokonalé, rychlé odpovědi, minimální zatížení serveru.
 • Problém s předchozím způsobem jsou dynamické věci, ale jde řešit externími službami (komentáře od Facebooku, e-mail marketing formy od MailChimpu a nebo i WP REST API).
 • Dá se řešit nástroji, ale výsledek není vždy 100% a je nutné dolazovat.

Vladimír Smitka – Analýza výkonu (Xdebug, Query Monitor)

 • Vláďa killer. Super přednáška, jak zanalyzovat a optimalizovat výkon (nejen) WordPressu.
 • Nebo vlastně tři přednášky a u té poslední jsem jenom žasnul.
 • Pluginy a serverové nástroje pro zjištění, kde je slabé místo WordPressu – doporučené nástroje P3 profiler, Query Monitor, nejvíce oslavovaný Blackfire.io.
 • Doporučuji shlédnout video a prezentaci.

Takže WordPress konference byla opět super a už jenom vše vyzkoušet v praxi.

Číst více
WordPress

Report ze setkání frontendistů z pohledu marketéra – téma dne WordPress

Aneb ten den, kdy jsem si připadal jak můj klient, když vysvětluji webovou analytiku – věděl jsem,o čem se mluví, chytnul jsem zajímavé myšlenky, ale víceméně jsem koukal, co vše jde provést a co přednášející o WordPressu ví. Setkání bylo určeno zejména pro vývojáře větších projektů, s využitím toho nejmodernějšího, co využít lze. Setkání začalo přednáškou Jan Biena, webmistra.

Jan Bien – Není WordPress jako WordPress

V této přednášce chtěl Jan Bien dokázat, že WordPress
už není jakýmsi blogovátkem, ale kompletním CMS (respektive CMS frameworkem),
který je možné použít i pro největší projekty. Tato změna nastala
s WordPressem 3.0, kdy se objevila možnost Custom Post Types (neomezené
množství vlastních typů obsahu), Custom Taxonomies, Custome Meta Fields. Díky
tomu je možné na WP vybudovat téměř jakýkoliv obsahový web.

Jako hlavní výhody pro WordPress jan Bien zmínil:

 • výbornou dokumentaci,
 • snadné uživatelské rozhraní (u
  kterého klienti málo volají s dotazy),
 • vývojář v podstatě nemusí
  znát SQL (databázový jazyk),
 • obrovská pluralita.

Honza doporučil následující nástroje, frameworky a pluginy:

 • Toolset (wp-types.com) – dost nadupaný plugin pro vývoj WordPressu.
  Umožňuje se ještě více oprostit od programování a urychlit si práci. Plugin
  není zdarma, stojí 149 USD, ale jeho možnosti jsou velmi široké. (viz poznámka
  č. 1)
 • WPML (wpml.org) – plugin pro postavení vícejazyčných webů. Rovněž
  placené řešení.
 • Sage a Bedrock (roots.io) – Sage je „startovací“ šablona pro
  WordPress, která poskytuje základy pro správný vývoj. V podstatě nemusíte
  vytvářet kolo a můžete upravit správně navržené řešení ke své maximální
  spokojenosti. Bedrock je balíček nástrojů, který vám umožní vyvíjet WordPress
  opravdu profesionálně. Pro malý web je to trošku kanón na vrabce, ale pro velký
  web by se tento balíček nástrojů pro nasazování, spolehlivý chod a projektový
  management WordPressu mohl hodit.
 • Timber  – další nástroj,
  který vám pomůže oprostit se od PHP programování a agilnější využívat funkce,
  který dříve museli být kódované v PHP. Krásné příklady využití naleznete
  např. na Upstatement.com.
 • Pluginy: Advanced Custom Fields (tvorba vlastního typu obsahu), Polylang (vícejazyčný web), GravityForms (placený plugin pro správu
  kontaktního formulářů), WP Super Cache (cachování
  webu), WordPress SEO by Yoast (nej
  plugin pro SEO).

Dále doporučil Honza zdroje pro WordPress, z kterých se
mi jako naprostý top jeví WPTavern.org, kde najdete horké aktuality o
WordPressu a nevypadá to psané jako od úplného IT 🙂

A největší pecka hláškou bylo: „WordPress trpí syndromem Tamagotchi.
Když se o něj nebudete starat, tak umře nebo spíš vám jej někdo napadne.”

image

Poznámka
č. 1:
Již jsem se setkal se situacemi, kdy si
klient najmul kodéra, který vůbec neuměl programovat, uměl pouze vzít šablonu a
instalovat pluginy. A když klient potřeboval něco, kde bylo nutné byť jen lehce
sáhnout do HTML/PHP, tvrdil tento profík, že to nejde udělat, že to WordPress
neumí. Nástroje jako Timber tu nejsou od toho, aby těmto kvazi kodérům ulehčily
práci, ale pomohly schopným vývojářům doručit řešení rychleji a vytvořit kód
přehlednější.

Tomáš Hejč – Kdy bych WordPress nikdy nepoužil nebo přinejmenším jeho
použití zvážil

Perfektní typy, kdy WordPress nepoužít a nebo si jeho
použití rozmyslet. Tomáš naprosto racionálně a nestranně zhodnotil, kdy
s použít a kdy nepoužít (zvážit WordPress). Již jsem viděl podobné
přednášky, ale toto byla první, která byla opravdu bez zaujetí.

Super práce! Tomáš zpochybnil využití WordPressu na
následujících typech obsahu:

 • Osobní blog – na blogu se přeci má blogovat a ne se starat o
  správu, aktualizace apod. Btw. To je důvod, proč např. tento blog je na Tumblr.
  Navíc třeba Tumblr funguje i jako sociální síť, lze tedy využít i sociální
  aspekt.
 • Jednostránkové weby – microsite, coming soon apod. Z mé
  zkušenosti, právě pro tyto účely se WP často využívá. Jelikož lze stáhnout již
  téměř hotový site a následně doplnit. Ale je pravda, že tyto microsity jsou
  jaksi šablonovité a originální microsite můžete sice na webu postavit, ale
  pouze s pomocí dobrého grafika. A pak je otázka, jestli nasazovat grafický
  návrh na WP nebo ne. 
 • Stránky s pevným copy, designem, animacemi – pokud texty dělá
  copywriter je nesmysl dávat uživateli možnost texty měnit. To samé u designu a
  animací.
 • Startupy a nejasné projekty – často ani klient neví, co na webu
  bude. Poté může WordPress vše zkomplikovat. Z mé zkušenosti, je často
  nejlepší právě pro tyto projekty WordPress využít. WordPress nasadíte rychle,
  levně a díky nespočtu pluginů můžete i pružně reagovat na klientovy požadavky.
 • Velké e-shopy – zde Tomáš argumentoval proti nasazení WP na velkých
  e-shopech. Na druhou stranu, Musilda na WordPress konferenci 2014 argumentoval
  proti. Dle mého názoru, WP by šel nasadit i na velký e-shop, ale muselo by se
  udělat dost úprav. Jako nevýhodu také zmínil Tomáš nevhodné složení databáze
  pro velké e-shopy a možnosti integrace s ERP/CRM apod.

Dále se Tomáš věnoval výběru
témat
. Zde zejména doporučil, vždy zjistit zda funguje podpora konkrétního
tématu a jestli je šablona aktualizovaná.

Zajímavým tipem bylo využití WordPressu v mobilních
aplikacích. Pomocí API by šlo využít WordPress jako administraci, takže klient,
který je zvyklý používat WordPress by mohl pomocí WordPressu spravovat i mobilní
aplikaci.

Následovalo několik tradičních bezpečnostních doporučení a
zajímavý poznatek ohledně pluginů. To že je na něco plugin ještě neznamená, že
byste jej měli použít. Proč na dva řádky JavaScriptu používat plugin. A když už
používáte plugin, prověřte si jej, zjistěte si, jaký má vliv na bezpečnost a
rychlost webu.

A na závěr doplnil dvě doporučení: 1. Nabízejte klientům
servis, 2. Pozor na klienty, kteří ještě neví, co chtějí, ale rozhodně to
chtějí na WordPressu 🙂

Borek Bernard – Byznys kolem WordPressu

Tato přednáška byla z mnoha aspektů velmi zajímavá a
odpověděla mi na několik otázek, které se týkají licence WordPressu. Předně
Borek zmínil, že WordPress klade velký důraz na „zdarma“, komunita je spíše
americko-centrická a pod licencí GPL lze nalézt na WordPress.org 35 tisíc
pluginů. Kromě jiného, tato licence umožňuje zdarma software používat, studovat
a dokonce redistribuovat. Teoreticky si můžu kdykoliv vzít jakýkoliv plugin,
přidat na něj jiný název, zpoplatnit ho a dále prodávat (otázka, zda ho někdo
koupí, jelikož nedokážu poskytnout takovou podporu a znalost, jako originální
tvůrce). Placené pluginy ale nesmí být na WordPress.org, proto někteří vývojáři
placených pluginů zde zveřejňují své free verze.

Borek zmínil několik možností, jak na WordPressu vydělat.
Předně je nutné zdůraznit, že na WP běží téměř čtvrtka internetu, je to
obrovský trh:

 • Vylepšení platformy – zde bych zdůraznil Borkův vlastní plugin VersionPress, který umožňuje defacto
  stiknout tlačítko Zpět u každé změny WordPressu.
 • Témata vzhledu – asi nejjednodušší. Zde zmínil Borek zajímavý fakt
  – prémiové vzhledy mohou být na WordPress.org, ale prémiové pluginy nikoliv.
 • Pluginy – jako úspěšné ziskové projekty zmínil Borek Gravity Forms,
  Toolset, EDD (Easy Digital Downloads), Backup Buddy.
 • WP Frameworky

Následně zakončil Borek prezentaci zajímavým závěrem, že
WordPress bude dříve či později chápán jako API, kdy server vrací pouze JSON
data a vše již zpracovává klientská strana a ukončil působivým vypnutím
fullscreenu, kdy se ukázalo, že celá prezentace v podstatě běžela na
WordPressu. Good Job!

Následovala zajímavá diskuse, které jsem téměř vůbec
nerozuměl. Co jsem ale pochytil, tak se spousta vývojářů snaží implementovat
různé funkce do jádra WordPressu, ale není to moc easy, takže spousta hezkých
řešení (které jsem rovněž nepochopil) nemůže nyní fungovat tak, jak by byla
bývala mohla, ale to se jistě brzy změní 🙂 Pak jsem musel odejít.

Shrnutí akce – bylo to super a moc díky organizátorům, že
tuto akci uspořádali a zpropagovali tak, že se mi ji povedlo nalézt. Bylo to
mnohem hlubší ponoření do WordPressu, než jsem viděl např. na WordCampu, na
mnohem užší téma. Více takových setkání.

Číst více
WordPress

Report z WordCamp Praha 2015

V rámci svého „konferenčního týdne“ (report z TFM&A) jsem také v sobotu navštívil WordCamp Praha na mé alma mater VŠE. Ihned po příchodu jsme vyfásli s Michalem Pokorným (Hellit.cz) uvítací balíček, odznáčky a samolepky I speak WordPress, která se už teď honosí nad mým stolem. 

image

Dali jsme jedno z desítek automatových kafí v tento den a pustili se do WordPressu.

Blog na steroidech – Michal Kopecký

Od této přednášky jsem moc očekávání neměl. „Nějakej týpek
zase bude vykládat o tom, že musím postovat pravidelně…“ Nooo… o tom to vlastně
bylo, ale formou, že mě Michal, jako velmi úspěšný blogger (akozbalit.sk), opravdu zaujal.

Z přednášky jsem si zejména odnesl tyto body:

 • zaměřte blog na jedno téma a toho se držte,
 • vytvořte si systém přidávání článků,
 • plánujte si čas nejenom na přidávání článků, ale i na jejich
  propagaci,
 • když nahrajete video na Facebook, získáte mnohem větší dosah
  na FB, než když ho dáte na YouTube,
 • zveřejňujte kontroverzní obsah,
 • Facebook méně zobrazuje články, které mají obecný nadpis,
 • přebírejte aktuální obsah a dejte jej do souvislosti s vaším
  obsahem.

WordPress jako ideální nástroj pro chytré marketéry – Filip Dřímalka

Když jsem slyšel začátek projevu tohoto *****, tak jsem si
říkal, co tu vůbec dělá. Začal projev tím, že WordPress nic neumí a že se po
pár problémech s neschopnými vývojáři vrátili k individuálně programovanému
řešení, kde vlastně nic není problém. V tuto chvíli jsem poslal dost
nenávistný tweet. Pak se ale ukázalo, kam Filip mířil a byla to naprosto geniální přednáška (tweet s omluvou
smazán).

Filip je zakladatelem portálu EasyTask.cz
a know-how-klub.cz a několika dalších. První jmenovaný projekt se zabývá
propojováním freelancerů/firem s klienty. Díky EasyTask dostane odběratel
jasnou částku za poptávanou službu, bez jakýchkoliv výkrutů, víceprací apod. Podnikatele
nezajímá, co tam já budu jako programátor/marketér dělat, oni chtějí výsledky a
chtějí přesnou částku, za kterou to půjde dosáhnout. To je samozřejmě problém
pro většinu vývojářů a marketérů, jelikož to nejde. A nebo možná jde… co takhle
zpoplatnit služby na úrovni, kdy je možné stanovit cenu? Např. Instalace
WordPressu – 500 Kč, instalace a konfigurace pluginu xy – 300 Kč apod.? Super
nápad pro marketing.

Dále Filip poukázal na to, že většina vývojářů jsou extrémně
pasivní. Když vyjde aktualizace nebo nová služba, neupozorní na to klienta,
klient si musí novinky sledovat sám. A v neposlední řadě upozornil na to,
že jsou vývojáři protekcionističtí – např. vytvoří skvělý plugin, ale místo aby
jej poskytli ostatním a vydělali, nechávají si ho pro sebe. A buď jej udržují,
nebo upadne v zapomnění.

Musíme se (programátoři a marketéři) lépe propagovat, aby
nám rozuměl nejen další marketér, ale i klient. Často klient potřebuje službu,
kterou nabízíme, je i ochoten zaplatit cenu, ale prostě nerozumí, že mu chceme
nabídnout to samé, co hledá.

Funkční strategie pro váš web
(nejen na WordPressu) – Pavel Ungr

Pavlovi přednášky mi vždy připadají jako jedna scénka z Pelíšků:
„Přišel jsem s nabídkou kvalitního SE..O.“ Pavel opět zdůraznil významnost
analýzy klíčových slov nejen pro samotné SEO, ale i pro celý byznys. Následně
představil několik zajímavých SEO nástrojů Collabim, SerpStat nebo Open Refine
a víceméně se zabýval tipy pro SEO pro začátečníky, ale i tak byla přednáška
zajímavá z důvodů několika drobných nuancí, které k začátečnickým tématům
doplňoval a které jsem si upřesnil v závěrečných otázkách.

 • URL nikdy neměňte (pokud k tomu nemáte vážný důvod),
 • v titulku můžete mít maximálně 55 znaků, aby se v Google
  zobrazil – Google hodnotí titulek na základě pixelů, aby se vešel na řádek a
  nikoliv na základě počtu znaků,
 • nepoužívejte v titulku stop slova (spojky, citoslovce apod.),
 • komunikujte s lidmi, kteří už na vás odkazují, aby
  odkazovali kvalitněji – většinou vám vyhoví,
 • nespokojte se pouze s cílovou skupinou, vytvořte i persony –
  je totiž jednodušší psát pro Jarku, 21letou studentku VŠE, která ráda čte,
  jezdí na koni a zajímá se o online marketing, než pro Studentku VŠE se zájmem o
  marketing, 20 – 24 let.
 • pro UTM tagy používejte # ne ?.

Nasazujeme
WordPress do cloudu – Martin Šimeček

Máte WordPress site, kde výrazně kolísá vytížení serveru a
potřebujete návštěvnost z USA, Číny, ČR i Indie. Kde poté WordPress hostovat?
A co když dojde k vyššímu vytížení (příkladem může být otevření registrace
ve studentském systému)? Vyplatí se předplatit si silnější hosting a platit jej
po celé období? Řešením může být nasazení WordPressu do cloudu. Technické
řešení bylo pro mě velmi složité, ale kdybych se dostal do situace, že bych měl
podobné řešení jako popsané v úvodu, rozhodně bych to dal do cloudu, který
dokáže flexibilně přidávat kapacity a řešení je duplikované na serverech po
celém světě.

Hybridní
mobilní aplikace – Adam Trachtman

Tento seminář považuji za trošku slabší. Adam byl sice
specialista v oboru, ale místo aby prezentoval aplikaci, prezentoval její
plány, jelikož samotnou aplikaci zveřejnit nemohl. Chápu to, ale prezentace o
plánu byla velmi abstraktní. Přesto musím uznat, že hybridní řešení na
WordPressu může být velmi zajímavé. Problémem ale je, že v samotné mobilní
aplikaci těžko můžete WordPress využít. Adam to tedy vyřešil tak, že vytvořil
dvě verze aplikace, jednu na WP, jednu v Ruby a vzhledově byly identické.
Toto je asi vše, co jsem zvládl pochytit.

Managing Multiple WordPress Websites (En) – Davor Altman

Tato přednáška by se
dala shrnout takto: „Spravujte desítky či stovky WP instalací? Nainstalujte si můj
plugin ManageWP. Aktualizujte a zálohujte WP hromadně, ušetříte čas. A nebojte
se, je to bezpečné.“ Mimochodem, fakt plugin vypadá dobře.

Tipy a zkušenosti hostingové společnosti s WordPressem
– Český hosting

Český hosting byl
sponzorem události, takže se konalo očekávané vychvalování hostingu od Český
hosting – mimochodem, zdá se být fakt dobrým hostingovým řešením. Ale nutno
říci, že na to šli pánové chytře a představili publiku data o využití paměti
WordPressových instalací bez pluginů a s pluginy. Zajímavé bylo, že samotný
WordPress je velmi nenáročný a co ho zpomaluje a bere více paměti, jsou právě
pluginy. Následovala bezpečnostní vsuvka.

Bezpečnost
WordPressu, tipy pro každého – Vladimír Smitka

Vladimír měl vynikající opening. Vzal papír A4 a řekl: „Toto
je seznam děravých WordPress instalací, které jsem objevil za 10 minut.“ A pustil
papír, který se rozevřel na dalších cca 10 stránek. „Kuriózně, více času mi
stálo informovat autory webů, než najít všechny tyto chyby,“ doplňuje.
Pozornost publika – získána.

V případě Vladimírovy přednášky bych doporučil jeho
prezentaci, která mluví sama za sebe. Prezentace a později i videa ze všech
přednášek naleznete na WordCamp.org.

Abych shrnul hlavní message: „WordPress je jen tak děravý,
jak jej vývojář postavil. Pokud jej vývojář nezabezpečil, je jasné, že tam jsou
díry. Ale když uděláte několik nezbytných kroků a budete pravidelně
aktualizovat, bude vše OK.“

Výborná byla hláška Vladimíra: „Většina útoků na web je z Číny.
Můžete tedy zablokovat čínskou návštěvnost na váš web, kolikrát se vám stane,
že cílovka vaší české stránky bude v Číně?“ Michal: „Hmmm…“ (poučení –
vždy si zjistěte, kam jezdí klienti na dovolenou 🙂 ).

Tolik stručný report za WordCamp Praha 2015. Už se těším na
další ročník!

Číst více
Content in English WordPress

WordPress, Joomla and Drupal are NOT the Best CMS

WordPress, Joomla and Drupal are NOT the Best CMS

Číst více
WordPress

Open source redakční systém vs. ostatní – co bude lepší?

Vývojáři webových stránek se dělí na dva tábory. První propagují otevřené redakční systémy při vývoji webu (např. WordPress, Prestashop, Joomla) a druzí prosazují vývoj na zakázku nebo vlastní (firemní) redakční systémy. Jakou cestou by měl dnešní klient jít a proč?

Definice pojmů spojených s redakčními systémy

Předně bude užitečné definovat si, co je přesně redakční systém, plugin, open-source redakční systém, uzavřený redakční systém a vývoj na zakázku.

Redakční systém (zkráceně CMS – Content Management Systém) si můžeme představit jako 80 % webových stránek. Je to připravené řešení, které již obsahuje základní funkcionality webu a vývojář již pouze dodělá vzhled a specifické funkcionality klienta.

Plugin (někdy také modul nebo rozšíření) je vytvořená a plně funkční aplikace, která plní konkrétní úkol (např. plugin pro kontaktní formuláře, plugin pro chat, plugin pro zálohování). Tento plugin je možné pouhým kliknutím na „Instalovat“ připojit k redakčnímu systému a následně provést nastavení.  Obvykle není nutné sahat do kódu pluginu.

Open-source redakční systém je takový, který je z větší části vyvíjený komunitou, nikoliv komerční společností a co je hlavní, jeho zdrojový kód je všem bezplatně přístupný a mohou si jej libovolně měnit a šířit jej dále.

Známými open-source redakčními systémy jsou WordPress, Joomla, Drupal nebo Prestashop.  Doporučuji k přečtení tento seznam na Wikipedii, který se zabývá neznámějšími CMS systémy.

Uzavřený redakční systém vlastněný agenturou – Agentury mají zpravidla vytvořené redakční systémy, které implementují jen a pouze u svých klientů. Tyto systémy mohou být postaveny na základu některého open source systému, ale již nejsou schopny přijímat aktualizace ani pluginy těchto systémů.

Uzavřený redakční systém, vyvíjený specializovanou institucí, ale kýmkoliv rozšiřitelný – Některé redakční systémy fungují na principu, že jsou sice uzavřené a placené, do základního kódu nelze (nebo se nedoporučuje) zasahovat, ale pluginy pro ně může vytvořit kdokoliv. Rovněž podpora pro tyto systémy je veřejná, existují fóra a zákaznická báze. Příkladem takového systému může být například české Kentico CMS, které má i verzi zdarma, prémiové funkcionality jsou placené.

Vývoj vlastního řešení – Neexistuje žádný předchůdce řešení, redakční systém byl vytvořen od první řádky kódu do poslední na míru klienta. Řešení je velmi drahé na vytvoření i údržbu a většinou dnes již nevyužívané u moderních webových stránek. Používá se zejména u specifických aplikací, mobilních aplikací, aplikací, které jsou inovativní a nebo unikátní. Může být také využito u tajných projektů nebo ve veřejné správě (ačkoliv zde je to často zbytečně).

V dalším textu budou srovnávána dvě extrémní řešení: 100% open source systém a redakční systém, který je vyvíjený a vlastněný agenturou.

Kritéria hodnocení redakčních systémů

Systémy budou hodnoceny na základě následujících kritérií:

 1. Dostupnost, připravenost k okamžitému použití, prvotní instalace a konfigurace.
 2. Rozšiřitelnost a dostupnost pluginů
 3. Licence a právo
 4. Podpora
 5. Bezpečnost a aktualizace
 6. Cena

1. Dostupnost, připravenost k okamžitému použití, prvotní instalace a konfigurace

V případě uzavřeného redakčního systému se předpokládá, že instalaci a prvotní konfiguraci řešení provede agentura. Vzhledem k sehranosti a zkušenostem týmu nelze očekávat, že by agentura u běžných projektů klopýtla a lze předpokládat, že bude webová stránka připravena k použití relativně rychle. Problém nastává v okamžiku, kdy od své stránky chcete něco, co CMS agentury neumí. Zpravidla bývají v ceníku agentur dvě sazby: jedna za běžné nastavení (může dělat junior programátor) a druhá spočívající v upravování redakčního systému (často musí dělat přední specialisté, kteří systému maximálně rozumí). Druhá sazba je tedy obvykle vyšší.

V případě otevřených systémů je nesporná výhoda, že implementaci může provést kdokoliv. U naprosto jednoduchých stránek je možné využít některou z tisíce šablon (i zdarma), které je možné nasadit za několik hodin, přidat logo a i člověk s minimálními technickými znalostmi může provést implementaci. Samozřejmě, už jsem viděl i případy, kdy si klient nasadil sám řešení, na které neměl technické znalosti a výsledek (ačkoliv open-source) byl naprosto katastrofální a propad ve vyhledávání i v době strávené na stránce byl markantní. To že je snadné nasadit šablonu, neznamená, že by se do tohoto nasazení měl pouštět klient sám. Často je lepší najmout si pro nasazení open-source řešení (i u malého webu) freelancera nebo agenturu. U větších řešení bych již samoimplementaci rozhodně nedoporučoval.

Dalším důležitým aspektem je technologie. Většina open-source CMS pracuje na principu PHP. Pokud z nějakého důvodu potřebujete řešení na technologii ASP.NET, JSP, RoR apod. počet vhodných open-source řešení se značně zúží (ale i takové najdete) a uzavřený systém může být lepším řešením. Na druhou stranu, pro drtivou většinu projektů postačuje PHP.

Takže z hlediska připravenosti k okamžitému použití a obtížnosti instalace se kloním k názoru, že situace je vyrovnaná. (1:1)

2. Rozšiřitelnost a dostupnost pluginů

Předně si ještě upřesněme, že tento článek je o populárních open-source CMS řešeních, které mají řádově statisíce až miliony instalací (pro představu WordPress je nyní využit na každé čtvrté stránce na internetu – viz w3techs.com). Tato open source řešení jsou snadno rozšiřitelná a vzhledem k populárnosti je pro ně dostupné pluginy téměř na cokoliv – většina pluginů je alespoň v základní verzi zdarma, popřípadě za drobný poplatek (do 10 dolarů). Velmi zřídka je nutné sahat do kódu.

Na druhé straně rozšířit uzavřený redakční systém obnáší hodiny práce vývojáře a v podstatě je pouze znovu vytvářené kolo.

Zde jasně vedou open source systémy (2:1)

3. Licence a právo

Open source systémy s licencí GPL jsou volně upravitelné a případně je možné upravená řešení dále sdílet. Samozřejmě, mohou být pluginy, které nelze bez souhlasu autora dále sdílet.

Co se týká uzavřených řešení, zde již záleží na konkrétním licenčním ujednání. Zpravidla se v licenčním ujednání nachází něco jako:

 • jediný, kdo může řešení upravovat je společnost ABC nebo její autorizovaní partneři,
 • klient nesmí zobrazit žádné konkurenční agentuře redakční systém ani kód bez konzultace s ABC,
 • při ukončení spolupráce ztrácí klient možnost využívat nadále systém +vznešené jméno systému+.

Nikdy bych nedoporučil podepsat tuto smlouvu. Již jsem zažil situace, kdy agentura využívala stavu, že je klient na ni závislý a nemůže odejít ani využít služby konkurence. Nejvíce se to projevuje na cenách práce a vyjednávacím postavení. Pokud selže chemie mezi zadavatelem a odběratelem je to opravdu problém.

A i pokud zde nejsou žádné takové smrtící podmínky, další problém nastává, když předáte řešení jinému programátorovi. Často stráví hodiny pouze snahou pochopení systému, který neprogramoval a nikdy neviděl.

Na druhou stranu, pokud využívám open-source řešení, mohu přejít v podstatě ke komukoliv (samozřejmě i v tomto případě pozor na licenční ujednání). Vyhrává open-source (3:1)

4. Podpora

V případě uzavřených systémů jste naprosto závislí na svém account managerovi u agentury, jeho rychlosti a odhodlání.

U open-source systémů naleznete rozsáhlé znalostní báze a fóra na internetu, je naprosto minimální pravděpodobnost, že byste byli se svým problém první. A i kdyby, na fóru WordPress.org je obvyklá doba odpovědi do 2 hodin. Díky popularitě open-source systémů, v případě nouze, vždy najdete schopnou konkurenci, která může případně zaskočit vašeho vývojáře.

Z hlediska podpory, jasně vedou open-source CMS (4:1)

5. Bezpečnost a aktualizace

Nejčastějším argumentem zastánců uzavřených systémů, proč nepoužívat open source systémy je, cituji: „Všechny ty otevřený systémy jsou děravý, proto máme vlastní systém, abychom zajistili bezpečí klientských prezentací.“ A něco na tom bude… Potvrdí to každá statistika, že v drtivé většině úspěšných útoků na web, bylo na webu nasazené open-source řešení. Je to logické – každý zná kód open source řešení a je tedy snadnější najít mezeru a využít ji. Na internetu lze nalézt stovky postupů, jak i naprostý amatér může napadnout stránku na open-source systému. Existují i nástroje, které udělají všechnu práci za útočníka.

Ale stejně bych neřekl, že jsou open-source systémy děravé. Naopak mají většinou o ligu lepší zabezpečení než uzavřené systémy, ale jelikož je jejich kód otevřený, tyto mezery je snadnější nalézt. V případě cílených útoků, kdy útok dělá expert, bude mít 100% aktualizované a zabezpečené open-source CMS mnohem větší šanci ustát útok, než většina uzavřených řešení. 

Také je nutné zmínit, že za většinu úspěšných útoků jsou zodpovědné děravé pluginy, nikoliv díry v jádru open-source CMS. Kromě toho je možné podniknout kroky k zabezpečení open-source řešení, které jej vytvoří téměř neproniknutelné. K zabezpečení je dobré vytvořit pravidelné zálohování na externí úložiště. Domnívám se, že většina těch, kteří kritizují bezpečnost open-source CMS je buď neumí nebo, ze zištných důvodů, nechce zabezpečit.

Důvodem, proč jsou open-source CMS bezpečnější je i fakt, že jsou pravidelně aktualizovaná, kdokoliv z milionů uživatelů může oznámit chybu a v dalším updatu již bude chyba opravena. Díky tomu je stále těžší a těžší řešení nabourat. Také jsou řešení aktualizována s respektem k nejnovějším technologiím.

Na druhou stranu, uzavřená řešení jsou aktualizována více méně sporadicky nebo až tehdy, kdy se něco stane. Také nedokážou z dlouhodobého hlediska konkurovat open-source systémům, které pohání schopná komunita (deseti)tisíců vývojářů.

I zde tedy vyhrávají open-source řešení (5:1).

A poslední bod cena? I za předpokladu, že cena prvotní implementace bude cca podobná, cena následné správy bude rozhodně nižší u open-source systému (pokud předpokládáme webové stránky nebo e-shop) – 6:1!

Na základě předchozích závěrů si troufnu tvrdit, že uzavřená řešení nemohou v dnešním trhu obstát. Agentury by buď měly začít implementovat u klientů open-source řešení a nebo uzavřené, ale snadno rozšiřitelné CMS systémy. Samozřejmě, otevírá se tím obrovská konkurence mezi agenturami, která bude jen a pouze ku prospěchu klienta.

Číst více
WordPress

Report z 3. WordPress konference v Hluboké nad Vltavou

3. WordPress konference byla prostě pecka! A jelikož v tomto reportu nechci znovu objevovat kolo, vezmu to hodně stručně a ze svého subjektivního pohledu. Opravdu podrobný report, včetně všech videí a prezentačí naleznete na Náš WordPress CZ.

Petr Bechyně – 5 otázek, když plánujete web

Z této přednášky jsem si odnesl magický trojúhelník, který by měl pochopit webdesigner i zákazník. Je to jasné RYCHLOST – KVALITA – CENA a jenom dvě části trojúhelníku mohou projekt charakterizovat. Web rychle, kvalitně a levně prostě nejde udělat!

Johny 2046 – Easy plugin

Ze začátku mi tato přednáška připadala slabá a plugin těžkopádný. Ale na druhou stranu opravdu “easy” responzivní web s bannerem, menu a příspěvky se dá pomocí tohoto pluginu udělat přes noc a nemusíte kupovat žádnou šablonu. Takže můj názor na tento plugin: skvělé řešení pro opravdu jednoduché WP weby, pro složitější bych šel jinou cestou.

Tomáš Poner – Email marketing na WP webu

Tomáš objektivně zhodnotil mailové systémy pro WordPress, doporučil ty nejlepší: MailPoet nebo MyMail a představil publiku koupi rozesílky z dobře hodnoceného SMTP serveru, čímž nebude ohroženo skóre poskytovatele hostingu a zvýší se doručitelnost e-mailů – Stable.cz. Umím si představit, že když mi klient řekne, že má 300 adres, místo MailChimpu mu naimplementuji MailPoet s rozesílkou přes Stable. Cenově to vyjde na méně a školení bude také kratší. Každopádně pro větší projekty bych doporučil jiná řešení o kterých píšu v sekci E-mail Marketing

Daniel Dubravec – Největší WordPress faily, které nikdo nechtějte zažít

Během této přednášky jsem téměř uronil slzu nad tím, co musejí ve Wedosu zvládat. Poselství bylo jednoduché – o systém se starejte, jinak vám ho brzy někdo nabourá a my vás budeme muset v nejhorším případě odstřihnout. Doporučuji pustit i pro pobavení, co dokážou lidé na helpdesku vyplodit.

Vladislav Musílek – Woocommerce eshop

Jako domeček z karet se rozpadlo mé přesvědčení, že dobrý eshop s redakčním systémem = Prestashop. Vladislav představil Woocommerce a vyvrátil nejčastější mýty, které o něm kolují, jako je nízká rychlost, malá flexibilnost k úpravám a nebo nízká rozšiřitelnost – předvedl rychlý Woocommerce s 10 tisíci produkty. Mimochodem si udělal osobní promo pro svůj nový plugin – česká platební brána pro Woocommerce.

Kamil Kuchta – WordPress Multisite

WordPress konference

Jak povolit, vytvořit a administrovat WordPress Multisite, jak si poradit s více jazyky a prostě více weby pod jednou instancí WordPressu. Kamil se zabýval i tríčky, jak vytvořit multisite s různými doménami.

Vladimír Smitka – Jak si (ne)nechat hacknout WordPress stránky

Za mě nejlepší přednáška konference, fakt wow. Vladimír ukázal na praktických příkladech, jak hacknout WordPress web a následně ukazoval, jak tomu zabránit. Modleme se, aby tohoto pána nenapadlo zaútočit na Váš WordPress, jelikož jeho ukázka sociálního inženýrství, kdy ukazoval, jak snadné je vylákat přístupové údaje byla působivá. Vladimír představoval bezpečnostní pluginy (např. mně se osvědčil iThemes Security) i “nepluginové” věci, jako je smazání nepoužívaných šablon, pravidelná aktualizace pluginů, zálohování (doporučuji Updraft Plus and Backup) nebo https a ftps přístup k webu. Doporučuji ke shlédnutí.

Daniel Šrámek – Člověk by se neměl stydět za své myšlenky

Po této přednášce jsem se slzami smíchu odcházel na prohlídku Wedosu. To bylo něco neuvěřitelného… Daniel rozhodně následoval své učení, že se nestydí za své myšlenky. Ale prosím, nikdo nenásledujte jeho marketingové tipy :))) Přednášku rovněž doporučuji ke spuštění, protože tohle jen tak nevymyslíte.

Den otevřených dveří Wedos

Po přednáškách jsem ještě navštívil Wedos. Po Wedosu nás notnou dobu prováděl sám Josef Grill a následně další experti Wedosu. Vidět důmyslné chlazení a vytápění Wedosu, záložní zdroj, experimenty s chlazením oleje a sáhnout si na server, kde jsou mé weby ve mě vzbudilo jistotu, že když hosting, tak Wedos.

A pár obecných postřehů

Bylo to super potkat 130 bláznů do WordPressu. Vyměnit si tipy, pochlubit se svými zlepšováky někomu, kdo Vám neřekne, že to chce mít zelené místo modré, ale ocení technickou důmyslnost. Následně jsme si i vyměnili kontakty a spojili na LinkedIn. Jenom škoda, že jsem se nezúčastnil pre a after party, příští rok to jistí 🙂

Číst více
WordPress

Nový zákon ukládá povinné informace na webových stránkách

Nový zákon o obchodních korporacích vyžaduje, aby akciové společnosti po svém vzniku bez zbytečného odkladu založily webové stránky (§ 7). Toto je obrovský pokrok – zákon uznává internetové stránky jako věrohodný prostředek komunikace.

Společnost s ručením omezením nemá povinnost zakládat webové stránky, ale pokud je už založí, musí na nich prezentovat stejné informace, jako a. s. Vzhledem k charakteru informací dole se ovšem toto nařízení s. r. o. nijak zásadně nedotkne.

Povinně zveřejňované informace na webových stránkách

 • Na webu musí být všechny informace, které by měly být dostupné ve veřejných obchodních listinách (de-facto hlavička faktury, aby bylo vždy poznat, že faktura je skutečně od vás) – § 7
 • Společnost musí 30 dní před valnou hromadou a 30 dní po valné hromadě mít na webových stránkách k nahlédnutí účetní závěrku. Pokud nechce společnost závěrku zveřejnit, musí zveřejnit alespoň informace nutné pro hladký průběh valné hromady a dát stakeholderům informaci, jak mohou získat plné znění (ať už je to e-mail nebo místo) – interpretace § 436. 
  Alespoň 15 dnů před svoláním členské schůze je nutné vyvěsit na webu pozvánku.
 • Svolání valné hromady alespoň 30 dnů před konáním na internetových stránkách – pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat minimálně informace uvedené v § 407 zákona.
 • Na webových stránkách by měla být uvedena kopie zápisu z valné hromady. Pokud není, musí společnost na žádost společníků vystavit kopii.
 • Změna podílu v ovládaných společnostech
 • Vznik (existenci) koncernu (§ 79)
 • Informace o emitovaných prioritních dluhopisech (§ 290)
 • Informace o poskytování finanční asistence (§ 311).
 • Pokud akcionáři žádají o vysvětlení dle § 357 a toto vysvětlení může být důležité i pro ostatní akcionáře, musí být vysvětlení zveřejněno na internetových stránkách
 • Družstvo zveřejní s předstihem alespoň 15 dní na svých stránkách svolání členské schůze (§ 636) – co je ovšem vtipné, nikde není uvedeno, že  má mít družstvo povinně webové stránky a ani zde není alternativní řešení (ale dost šťourání v zákonech).

Dostupnost informací

Informace musí být dostupné pouhým zadáním elektronické adresy (§ 7), takže tam nemůže být např. přístup chráněný heslem. Přístup musí být bezplatný

image

Jak uvádí článek na aktualne.cz, kontrolou jsou pověřené zejména rejstříkové soudy a živnostenské úřady, které kontrolu zatím výrazně nehrotí a většina podnětů k vyšetřování přichází z udání od konkurence nebo nespokojených klientů. Bude tedy dobrý nápad všechny informace zveřejněné nahoře implementovat. Pokuta je až 100 tisíc korun. 

Číst více
1 2