Webová analytika

Měřte akce s telefonním číslem a e-mailem na webu

Telefonní číslo a e-mail na webu jsou standardní výbavou každé webu a také velmi často využívané konverzní prvky. Bohužel, někdy jsou těžko měřitelné. 

Částečně jsem se nastavením již zabýval v článku: Jak měřit konverze z mailů mimo kontaktní formuláře. Kromě jiného se tento článek zabývá i měření zkopírování prvku na stránce. Toto měření jsme ještě rozšířili.

Nedávno jsme začali implementovat nad e-mail a telefonní číslo podobné skripty, které měří: 

 • kliknutí na telefonní číslo, 
 • kurzor nad telefonním číslem déle než x sekund, 
 • dotyk nad telefonním číslem na tabletu. 

Kód dole je možné pouštět přímo z Google Tag Manager nebo z patičky webové stránky. Obsahuje jQuery, proto je nutné jej nikdy neaktivovat před načtením knihovny.

var timer;

$(".trida-telefonniho-cisla").on({
  mouseenter: function() {
    timer = setTimeout(function() {
      dataLayer.push ({'event': 'button', 'btntype': 'telefon-5sec' });
    }, 5000); //5 sekund na telefonním čísle
  },
  mouseleave: function() {
    clearTimeout(timer);
  },
  click: function() {
    dataLayer.push ({'event': 'button', 'btntype': 'telefon-click' });
  },
  taphold: function() {
    dataLayer.push ({'event': 'button', 'btntype': 'telefon-dotyk' });
  }
});

Nejedná se rozhodně o přesné měření. Ale pomůže vám hlavně v B2B/B2C, kde je chování “nandám 10 dodavatelů do Excelu a pošlu nadřízenému” stále běžné.

image

Komentáře

Mohlo by se vám také líbit
Jak pomocí GTM zastoupit vývojáře – case study ecommerce a hotfix v B2C
Track Prezi in Google Analytics