Archívy dle tagu: zákon o obchodních korporacích

WordPress

Nový zákon ukládá povinné informace na webových stránkách

Nový zákon o obchodních korporacích vyžaduje, aby akciové společnosti po svém vzniku bez zbytečného odkladu založily webové stránky (§ 7). Toto je obrovský pokrok – zákon uznává internetové stránky jako věrohodný prostředek komunikace.

Společnost s ručením omezením nemá povinnost zakládat webové stránky, ale pokud je už založí, musí na nich prezentovat stejné informace, jako a. s. Vzhledem k charakteru informací dole se ovšem toto nařízení s. r. o. nijak zásadně nedotkne.

Povinně zveřejňované informace na webových stránkách

 • Na webu musí být všechny informace, které by měly být dostupné ve veřejných obchodních listinách (de-facto hlavička faktury, aby bylo vždy poznat, že faktura je skutečně od vás) – § 7
 • Společnost musí 30 dní před valnou hromadou a 30 dní po valné hromadě mít na webových stránkách k nahlédnutí účetní závěrku. Pokud nechce společnost závěrku zveřejnit, musí zveřejnit alespoň informace nutné pro hladký průběh valné hromady a dát stakeholderům informaci, jak mohou získat plné znění (ať už je to e-mail nebo místo) – interpretace § 436. 
  Alespoň 15 dnů před svoláním členské schůze je nutné vyvěsit na webu pozvánku.
 • Svolání valné hromady alespoň 30 dnů před konáním na internetových stránkách – pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat minimálně informace uvedené v § 407 zákona.
 • Na webových stránkách by měla být uvedena kopie zápisu z valné hromady. Pokud není, musí společnost na žádost společníků vystavit kopii.
 • Změna podílu v ovládaných společnostech
 • Vznik (existenci) koncernu (§ 79)
 • Informace o emitovaných prioritních dluhopisech (§ 290)
 • Informace o poskytování finanční asistence (§ 311).
 • Pokud akcionáři žádají o vysvětlení dle § 357 a toto vysvětlení může být důležité i pro ostatní akcionáře, musí být vysvětlení zveřejněno na internetových stránkách
 • Družstvo zveřejní s předstihem alespoň 15 dní na svých stránkách svolání členské schůze (§ 636) – co je ovšem vtipné, nikde není uvedeno, že  má mít družstvo povinně webové stránky a ani zde není alternativní řešení (ale dost šťourání v zákonech).

Dostupnost informací

Informace musí být dostupné pouhým zadáním elektronické adresy (§ 7), takže tam nemůže být např. přístup chráněný heslem. Přístup musí být bezplatný

image

Jak uvádí článek na aktualne.cz, kontrolou jsou pověřené zejména rejstříkové soudy a živnostenské úřady, které kontrolu zatím výrazně nehrotí a většina podnětů k vyšetřování přichází z udání od konkurence nebo nespokojených klientů. Bude tedy dobrý nápad všechny informace zveřejněné nahoře implementovat. Pokuta je až 100 tisíc korun. 

Číst více