Archívy dle tagu: obchodní sdělení

E-mail marketing

Legislativní aspekty e-mail marketingu

Chcete posílat obchodní sdělení v souladu se zákonem? Pak si pročtěte tyto nejčastější otázky, které se vztahují k e-mailovému marketingu.

Jaká legislativa se zabývá e-mailingem?

E-mailingem se zabývá zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, který není nic jiného než téměř doslovným překladem článku 13, směrnice Evropské unie 2002/58/EC, o zacházení s osobními daty a ochrany soukromí při elektronické komunikaci. Dále je nutné respektovat US CAN Spam Act, pokud využíváte americkou službu pro zasílání obchodních sdělení.

V České republice je kontrolním orgánem Úřad na ochranu osobních údajů. Tento úřad vydává pravidelné interpretace k zákonům ČR i Evropské unie. Pro e-mailing je relevantní tato interpretace. Na stránce úřadu lze také nahlásit nevyžádané obchodní sdělení. Z mého osobního hlediska ale doporučuji toto nedělat a prostě se odhlásit. Proč dělat někomu problémy. Už tím, že posílá spam je to dost velký zoufalec a nemá cenu mu ještě více ubližovat.

Co je ale často opomíjené, zákonu na ochranu osobních údajů je nutné nahlásit jakékoliv zpracování osobních údajů, včetně údržby e-mailové databáze. Nahlásit zpracování osobních údajů.

Jak je e-mailing upravený zákonem?

Předně bych doporučil výše zmiňovanou legislativu přečíst. Oba předpisy jsou na půl A4. Dá se to shrnout do následujících bodů:

  • všichni odběratelé obchodních sdělení museli poskytnout informovaný souhlas o zasílání obchodních sdělení,
  • v každém e-mailu musí mít každý odběratel možnost se odhlásit z odběru, a to jednoduchou metodou nevyžadující přihlášení,
  • odesílatel nesmí skrývat svoji identitu,
  • zpráva musí být označena jako obchodní sdělení,
  • dále je slušnost (ne povinnost) přidat informaci, jak se odběratel dostal na seznam.

Mohu si koupit databázi kontaktů?

E-mail Marketing

Ano, databázi kontaktů si můžete koupit a prohlížet si ji do aleluja. Opravdovou otázkou je, zda můžete na tuto databázi odeslat obchodní sdělení. Společnosti, které sestavují tyto databáze, vám většinou poskytnou i papír, kde se zavazují, že všechny kontakty poskytly souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Problém je se spojením „informovaný souhlas“. Skutečně věříte, že všichni z tohoto seznamu souhlasili se zasíláním obchodních sdělení přímo od Vaší společnosti?

Odesílání na databáze kontaktů nedoporučuji i z toho hlediska, že databáze již byla prodána cca 1000x. Tyto kontakty jsou již dávno vytěžené.

Jak vám ale může pomoci koupená databáze kontaktů, je při získávání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Všem těmto lidem můžete odeslat žádost o souhlas se zasíláním obchodních sdělení (konverze jsou dramaticky malé, do 1 %) a také můžete všechny kontakty z databáze jednotlivě oslovovat a např. při telefonickém hovoru se dotázat, zda jim smíte čas od času zaslat aktuální nabídku služeb. Konverze jsou kolem 80 %, lidé v telefonu neumí odmítat.

Jaký je možný postih za odeslání nevyžádaných obchodních sdělení?

Pro fyzické osoby 100 000 Kč, pro právnické osoby 10 milionů.

Jak má vypadat žádost o souhlas se zasíláním obchodních sdělení?

Nesmí obsahovat žádnou propagaci ani grafiku, která by propagovala brand společnosti. Takže nepřichází v úvahu sdělení ve stylu: „Souhlasem získáte pravidelné informace o výrobce xyz s nejdelší tradicí na českém a slovenském trhu“ apod. Také nepřichází v úvahu jakékoliv opt-out žádost: „Pokud nesouhlasíte se zasíláním, napište nám, jinak vám sdělení budeme nadále posílat.“ Ačkoliv zrovna toto trošku nabourává nový občanský zákoník, který tento princip umožňuje, ale pravděpodobně se jedná o nedostatek ne o úmysl. Stejně tak je možné dle NOZ napsat: „Pokud chcete produkt zaslat na dobírku, tak neodpovídejte.“ Toto je také důvod, proč mají nyní korporáty disclaimery na tři odstavce. Ale soudy daly jasně najevo, že budou tyto případy posuzovat individuálně, zda skutečně došlo k souhlasu. Musím říci, že se těším na první rozsudek tohoto typu.

Upozornění!

Jenom připomínám, že opravdu nejsem právník a právnickému jazyku nerozumím. Toto shrnutí jsem napsal na základě svých zkušeností a několika diskusí s právníky. Tímto se tedy zříkám veškeré zodpovědnosti za aplikaci rad v tomto článku.

Číst více