Konference, školení, novinky

Firemní sociální sítě – seminář v rámci CMC HR Zóny

Nedávno jsem se zúčastnil workshopu v rámci HR Zóny společnosti CMC Graduate School of Business, která je poskytovatelem prestižního vzdělávání, řekl bych, od profesionálů pro současné či budoucí profesionály.

Během semináře jsem účastníkům kurzu představil známé i méně známé sociální sítě, poslal tweet papeži,…

…, prohlédli jsme si šílená videa na Vine i galerie na Pinterestu. Dále jsme si ukázali, proč jsou sociální sítě úspěšné a jak toho může firma využít pro získání klientů, zaměstnanců a zlepšení komunikace ve firmě.

Prezentace ze semináře

Seminář byl velmi interaktivní, takže jej prezentace nedokáže rozhodně vystihnout, může Vám ovšem pomoci v orientaci v tématu.

Zpětná vazba od účastníků (5 vyplněných feedback formulářů)

  • Nejlepší známkou 1 označili všichni účastnící následující parametry u lektora: praktický výklad a využitelnost v praxi, vědomosti k danému tématu, profesionalita přednášejícího
  • Další komentáře: skvělé podání informací záživnou formou, odborník, výborné, inspirující
  • Účastníci využijí nové informace k lepší propagaci firmy, účinnějšímu náboru zaměstnanců, využití sociálních sítí při náboru, využití remarketingu při propagaci.
  • Někteří účastníci si přáli zajít více do hloubky a praktické ukázky. Této prosbě bohužel nemohu, vzhledem k omezenému času vyhovět, ale mohu udělat semináře na užší témata, kde na praktické ukázky bude dostatek času.

Další seminář?

Další podobný seminář budu pořádat v dohledné době. Nechcete-li jej zmeškat, následujte mě na některé sociální síti (viz. seznam sítí vlevo). Děkuji účastníkům semináře a těším se na viděnou na dalších setkáních.

Mohlo by se vám také líbit
Ještě o kousek výše
Recenze knihy Vzhůru do (responsivního) webdesignu od Martina Michálka